Παραβατικές Συμπεριφορές

Σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που προβλέπει παραβατικές συμπεριφορές

Σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που προβλέπει παραβατικές συμπεριφορές

Τέτοια συστήματα έχουν επικριθεί ότι διαιωνίσουν ρατσιστικές και άλλες προκαταλήψεις