Παραγωγική Ηλικία

Κορωνοϊός: Σχεδόν 3 στους δέκα θανάτους αφορούν σε άτομα παραγωγικής ηλικίας

Κορωνοϊός: Σχεδόν 3 στους δέκα θανάτους αφορούν σε άτομα παραγωγικής ηλικίας

Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι τα άτομα της ηλικιακής ομάδας μεταξύ 40-64 ετών στη χώρα μας, όπως αποδεικνύεται και από τα στοιχεία του ΕΟΔΥ