Παράνομη Διακίνηση

Παράνομη κατοχή και διακίνηση εμβολίων από ιδιώτη παιδίατρο

Παράνομη κατοχή και διακίνηση εμβολίων από ιδιώτη παιδίατρο

Αποκάλυψε η Υπηρεσία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ