Παράνομη Μετανάστευση

 "Σημαντική άνοδος" της παράτυπης μετανάστευσης από τον Λίβανο

"Σημαντική άνοδος" της παράτυπης μετανάστευσης από τον Λίβανο

Λόγω της οικονομικής κρίσης στη χώρα