Πεδίο Βολής Κρήτης

 Διεξαγωγή 2ης ετήσιας σύσκεψης χωρών χρηστών του Πεδίου Βολής Κρήτης

Διεξαγωγή 2ης ετήσιας σύσκεψης χωρών χρηστών του Πεδίου Βολής Κρήτης

Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν θέματα σχετικά με τις ετήσιες δραστηριότητες του Πεδίου Βολής Κρήτης και εξετάστηκαν τρόποι αναβάθμισης του ρόλου του για την εδραίωση της σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ