Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης

Σε πλήρη λειτουργία του το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης

Σε πλήρη λειτουργία του το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης

Με σκοπό τη διεξαγωγή εξειδικευμένων κοινωνικών ερευνών