Περιφερειακό Συμβούλιο

Εγκρίθηκε ο Αναπτυξιακός Οργανισμός για έργα και μελέτες των δήμων

Εγκρίθηκε ο Αναπτυξιακός Οργανισμός για έργα και μελέτες των δήμων

Ποιες άλλες αποφάσεις έλαβε το Περιφερειακό Συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρίαση

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ