Πες μια ιστορία

Πες-πες μια ιστορία*… στα παραμύθια της Παρασκευής!

Πες-πες μια ιστορία*… στα παραμύθια της Παρασκευής!

Η στήλη των Παραμυθιών του Σαββάτου επανέρχεται στην αρχική της θέση και μορφή, κάθε Σάββατο πρωί και εκτάκτως τις υπόλοιπες ημέρες όταν έχει να σας προτείνει βιβλία που πραγματικά ξεχωρίζουν…