Πεζοπορικές διαδρομές

Ανάδειξη των πεζοπορικών διαδρομών του Δήμου Κισσάμου

Ανάδειξη των πεζοπορικών διαδρομών του Δήμου Κισσάμου

Οι μελετητές, προκειμένου να προχωρήσουν στην χαρτογράφηση των διαδρομών, θα παραμείνουν όσο χρειαστεί στην Κίσσαμο και μέσω του δήμου θα έρθουν σε επαφή με τους τοπικούς φορείς και όλους όσους γνωρίζουν μονοπάτια, διαδρομές, σημεία και μνημεία που χρήζουν ανάδειξης και αξιοποίησης.