Πήδος

Οι καρπούζες επαίξανε πήδο!

Οι καρπούζες επαίξανε πήδο!

Ο θεσμός των λαϊκών αγορών στην Ελλάδα, αναμφισβήτητα, είναι το μοναδικό αυθεντικό κατάλοιπο της αμεσότητας των Κοινοτήτων των Ελλήνων. Εμπλουτισμένες και εμφορούμενες κυρίως, από την κουλτούρα της καθ’ ημάς Ανατολής.