Πιστοποίηση

Νέες πιστοποιήσεις για Τμήματα του ΕΛΜΕΠΑ

Νέες πιστοποιήσεις για Τμήματα του ΕΛΜΕΠΑ

Πιστοποιήθηκαν το πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής καθώς και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ