Πλαστικά

Οι ακτές του Μαλεβιζίου απαλλάσσονται από τα πλαστικά

Οι ακτές του Μαλεβιζίου απαλλάσσονται από τα πλαστικά

Πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης υλοποιείται στις ακτές του Μαλεβιζίου από το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE) μέσω του προγράμματος "Σκουπίδια στον Αφρό".

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ