Πλαστικά θερμοκηπίων

Στο 90% έφτασε η συλλογή και ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων πλαστικών θερμοκηπίου

Στο 90% έφτασε η συλλογή και ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων πλαστικών θερμοκηπίου

Με πρωτοβουλία της "Πλαστικά Κρήτης"