Πλωτές Αποθήκες

Η συμφωνία μείωσης παραγωγής πετρελαίου οδηγεί σε ζήτηση για πλωτές αποθήκες

Η συμφωνία μείωσης παραγωγής πετρελαίου οδηγεί σε ζήτηση για πλωτές αποθήκες

Ούριος άνεμος για τους ναύλους στον κλάδο των δεξαμενόπλοιων