Πλυντήριο

 Κορωνοϊός: Στους πόσους βαθμούς πρέπει να πλένετε τα ρούχα σας στο πλυντήριο

Κορωνοϊός: Στους πόσους βαθμούς πρέπει να πλένετε τα ρούχα σας στο πλυντήριο

Ο κορωνοϊός επιβιώνει σε πορώδη, μαλακά υφάσματα μέχρι 24 ώρες