Πυρηνική Ιατρική

Διεθνής επιστημονική διάκριση για τον κρητικό γιατρό κ. Γεώργιο Ζ. Παπαδάκη

Διεθνής επιστημονική διάκριση για τον κρητικό γιατρό κ. Γεώργιο Ζ. Παπαδάκη

Απέσπασε το βραβείο καλύτερης διεθνούς ανακοίνωσης