ΣΒΑΚ

Μεγάλη συμμετοχή στη 2η Διαδικτυακή Διαβούλευση ΣΒΑΚ Δ.Ηρακλείου

Μεγάλη συμμετοχή στη 2η Διαδικτυακή Διαβούλευση ΣΒΑΚ Δ.Ηρακλείου

Η διαβούλευση είναι αναρτημένη στο youtube για κάθε ενδιαφερόμενο

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ