Σεισμοί

Χωρίς προσεισμικό έλεγχο πάνω από 1 στα 3 δημόσια κτήρια!

Χωρίς προσεισμικό έλεγχο πάνω από 1 στα 3 δημόσια κτήρια!

Στους πρόσφατους σεισμούς της Κρήτης καταγράφηκαν πολύ υψηλές επιταχύνσεις και φορτία, τα οποία δεν προβλέπονται ούτε από τον τελευταίο κανονισμό αντισεισμικής κατασκευής κτηρίων

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ