Σερ

Σερ και Χίλαρι μαζί για τους δημοκρατικούς

Σερ και Χίλαρι μαζί για τους δημοκρατικούς

Ένωσαν τις δυνάμεις τους