Σχήμα 7

«Με λένε Ράνια»

«Με λένε Ράνια»

Το έργο άδειο από σκηνικά είναι δυναμικό και διαδραστικό. Αλληλεπιδρά με τους θεατές οι οποίοι γίνονται μέρος της παράστασης με συγκεκριμένο ρόλο και παρουσία.