Σκονάκι

Έδινε για δίπλωμα οδήγησης με σκονάκι hi-tech

Έδινε για δίπλωμα οδήγησης με σκονάκι hi-tech

Διαπιστώθηκε πως η υποψήφια οδηγός ήταν εξοπλισμένη με ηλεκτρονικά μέσα