Σμηναρχία Μάχης

Έδωσε αίμα το προσωπικό της Σμηναρχίας

Έδωσε αίμα το προσωπικό της Σμηναρχίας

Εθελοντική αιμοδοσία στην 133 Σμηναρχία Μάχης