Σωτήρης Πρατσίνης

Φορητή συσκευή ανιχνεύει τα ποτά-"μπόμπες"!

Φορητή συσκευή ανιχνεύει τα ποτά-"μπόμπες"!

Ο καθηγητής μηχανικής τεκμηρίωσης Σ. Πρατσίνης εξηγεί πως λειτουργεί η συσκευή