Σουδιανός Δρόμος

"3.900 μέτρα, γεμάτα πίκρα!"

"3.900 μέτρα, γεμάτα πίκρα!"

Αυτή είναι η εικόνα του Σουδιανού δρόμου