Σουμπερίτες

 « Έχω τα, μα δε σας τα δίδω »...Η απάντηση στους Γερμανούς ενός γενναίου Κρητικού!

« Έχω τα, μα δε σας τα δίδω »...Η απάντηση στους Γερμανούς ενός γενναίου Κρητικού!

Οι Σουμπερίτες , οι εκτελέσεις και το επεισόδιο με τον Μπαντουβά