Σουζάν Πόμπεο

Στη Μονή Καλογραιών Μαρέβα και Σουζάν

Στη Μονή Καλογραιών Μαρέβα και Σουζάν

Οι δύο γυναίκες επισκέφθηκαν την Ιερά Μονή του Αγ. Ιωάννη του Προδρόμου (Μονή Καλογραιών) στις Κορακιές και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν αρκετή ώρα με τις μοναχές.