Σπίτι Κεμάλ

Κλείνει το σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη για λίγες ημέρες

Κλείνει το σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη για λίγες ημέρες

Για να γινουν εργασίες συντήρησης