Στάση Πληρωμών

Η Αργεντινή κήρυξε στάση πληρωμών

Η Αργεντινή κήρυξε στάση πληρωμών

Πολύ πριν τη λήξη της προθεσμίας, φαινόταν σίγουρο ότι αυτή η προθεσμία πληρωμής δεν θα τηρείτο, καθώς η κυβέρνηση είχε συμπεριλάβει τρία χρεόγραφα σε ορίζοντα ωρίμανσης το 2021, το 2026 και το 2046, στο σχέδιο αναδιάρθρωσης.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ