Σταυράκια

Βάρβαροι ενάντια στο αρδευτικό δίκτυο Σταυρακίων

Βάρβαροι ενάντια στο αρδευτικό δίκτυο Σταυρακίων

Οι αρμόδιοι να μας εξηγήσουν, ποιοι ήταν οι μερακλήδες που έκαναν αυτή την καταστροφή;