Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος

Γνωριμία με τη Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος

Γνωριμία με τη Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος

Το όραμα είναι να γίνει η Στέγη μας ζωντανό κύτταρο πολιτισμού