Στέπα

Τα σύγχρονα άλογα εξημερώθηκαν πριν από 4.000 χρόνια στις στέπες του Πόντου και της Κασπίας

Τα σύγχρονα άλογα εξημερώθηκαν πριν από 4.000 χρόνια στις στέπες του Πόντου και της Κασπίας

Η εξημέρωση του αλόγου υπήρξε ένα από τα πλέον επίμονα μυστικά της προϊστορίας