Στρατολογία

Ηλεκτρονικά η υποβολή αιτήσεων αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών

Ηλεκτρονικά η υποβολή αιτήσεων αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων λόγω κορωνοϊού