Σύλλογος Κρητών Σαντορίνης

Αναστέλει τις δραστηριότητες του ο Σύλλογος Κρητών Σαντορίνης

Αναστέλει τις δραστηριότητες του ο Σύλλογος Κρητών Σαντορίνης

Σε ότι αφορά στις θερινές πολιτιστικές εκδηλώσεις ο Σύλλογος είναι σε αναμονή των εξελίξεων