Σύλλογος Ορίζοντας

390.574 χιλιόμετρα αγάπης συγκεντρώθηκαν στον ποδηλατικό αγώνα!

390.574 χιλιόμετρα αγάπης συγκεντρώθηκαν στον ποδηλατικό αγώνα!

Διαδόθηκε σε όλη την Ελλάδα το μήνυμα "Ο καρκίνος μπορεί να νικηθεί"

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ