Σύλλογος Palso

Την αποζημίωση των 600 ευρώ διεκδικεί ο σύλλογος Palso

Την αποζημίωση των 600 ευρώ διεκδικεί ο σύλλογος Palso

Οι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ξένων γλωσσών επισημαίνουν ότι οι επιχειρήσεις τους έχουν τεθεί σε αναστολή, ωστόσο δεν προβλέπεται ενίσχυση για τον κλάδο τους