Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας

Μια σημαντική προσφορά των υπαλλήλων της Περιφέρειας

Μια σημαντική προσφορά των υπαλλήλων της Περιφέρειας

Για τις μονάδες υγείας του νησιού