Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Κρήτης

Κοινή επιστολή ΤΕΕ/ΤΑΚ και Συμβολαιογραφικού συλλόγου στον Υφυπουργό Χωροταξίας

Κοινή επιστολή ΤΕΕ/ΤΑΚ και Συμβολαιογραφικού συλλόγου στον Υφυπουργό Χωροταξίας

Τί αναφέρουν για τη σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών στις εκτός σχεδίου πόλεων και εκτός ορίων οικισμών περιοχές