Συμβούλιο Επικρατείας

Σφραγίστηκαν οι κινηματογράφοι στο TALOS

Σφραγίστηκαν οι κινηματογράφοι στο TALOS

Θυροκολλήθηκε η απόφαση του ΣτΕ που αφορά το σφράγισμα των πολυσινεμά

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ