Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας

Βέτο Βορίδη στο εμπρόσθιο σύστημα επισήμανσης τροφίμων

Βέτο Βορίδη στο εμπρόσθιο σύστημα επισήμανσης τροφίμων

Προειδοποίησε για τον κίνδυνο το σύστημα αυτό να είναι διαστρεβλωτικό της πραγματικής διατροφικής αξίας του τροφίμου και να οδηγεί σε παραπλάνηση του καταναλωτή.