Σύμφωνο Σταθερότητας

Προς αναστολή το Σύμφωνο Σταθερότητας και το 2022

Προς αναστολή το Σύμφωνο Σταθερότητας και το 2022

Το μέσο δημοσιονομικό έλλειμμα στα κράτη-μέλη του ευρώ το 2020 αναμένεται να ξεπεράσει το 6% του ΑΕΠ

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ