Σύνδεσμος Κρεοπωλών Ν. Ηρακλείου

Ο Σύνδεσμος Κρεοπωλών Ν. Ηρακλείου στηρίζει Το Χαμόγελο του Παιδιού

Ο Σύνδεσμος Κρεοπωλών Ν. Ηρακλείου στηρίζει Το Χαμόγελο του Παιδιού

Στο πλαίσιο των δράσεων αλληλεγγύης σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.