Σύνταξη

e-ΕΦΚΑ: Εκγύκλιος διευκρινίσεων για τη διαδοχική ασφάλιση

e-ΕΦΚΑ: Εκγύκλιος διευκρινίσεων για τη διαδοχική ασφάλιση

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, απλουστεύεται η διαδικασία εύρεσης του αρμόδιου πρώην φορέα

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ