Συνθήκη Λωζάνης

Η πρώτη στην ιστορία υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών

Η πρώτη στην ιστορία υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών

«Σύμβασις Περί Ανταλλαγής των ελληνικών και τουρκικών Πληθυσμών και Πρωτόκκολλον υπογραφέντα τη 30η Ιανουαρίου 1923…»

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ