Τα Παραμύθια του Σαββάτου

Ο Βασιλιάς Μακρυπωγωνάτος…*

Ο Βασιλιάς Μακρυπωγωνάτος…*

Ένα σύγχρονο-παλιό παραμύθι που μιλάει για την Δημοκρατία, την ελευθερία του λόγου και της έκφρασης, την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, και την … καταπολέμηση της καταπίεσης και του φόβου.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ