Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Τρίμηνη παράταση για την τακτοποίηση αυθαιρέτων

Τρίμηνη παράταση για την τακτοποίηση αυθαιρέτων

Ως τις 30 Σεπτεμβρίου