Τεχνητή Γονιμοποίηση

Νορβηγία: Πρόσβαση σε τεχνολογίες τεχνητής γονιμοποίησης για μονογονεϊκή οικογένεια

Νορβηγία: Πρόσβαση σε τεχνολογίες τεχνητής γονιμοποίησης για μονογονεϊκή οικογένεια

Αποκτούν πλέον πρόσβαση σε τεχνολογίες τεχνητής γονιμοποίησης γυναίκες που θέλουν να δημιουργήσουν μονογονεϊκή οικογένεια