Τεχνολογίες

Στις κορυφαίες Ευρωπαϊκές χώρες η Ελλάδα στις τεχνολογίες των Υπερυπολογιστών

Στις κορυφαίες Ευρωπαϊκές χώρες η Ελλάδα στις τεχνολογίες των Υπερυπολογιστών

Συμμετέχει στο μεγάλο εγχείρημα του Ευρωπαϊκού Επεξεργαστή, στρατηγικής σημασίας για την τεχνολογική ανεξαρτησία και πρωτοπορία της Ευρώπης.