ΤΕΠΙΧ

ΤΕΠΙΧ ΙΙ: Ενίσχυση του προγράμματος με 800 εκατ. ευρώ

ΤΕΠΙΧ ΙΙ: Ενίσχυση του προγράμματος με 800 εκατ. ευρώ

Το επιπλέον ποσό προορίζεται για τις επιχειρήσεις των οποίων οι αιτήσεις έχουν ήδη εγκριθεί και δεν αφορά σε νέες υποβολές αιτήσεων.