Θαλάσσιες χελώνες

Εξελικτική «παγίδα» οδηγεί νεαρές θαλάσσιες χελώνες να τρώνε πλαστικά

Εξελικτική «παγίδα» οδηγεί νεαρές θαλάσσιες χελώνες να τρώνε πλαστικά

Η μόλυνση των ωκεανών μετατρέπει περιβάλλοντα άλλοτε ιδανικά για την ανάπτυξή τους σε άκρως επικίνδυνα

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ