Τηλεφωνικοί Θάλαμοι

Τηλεφωνικός θάλαμος... όπως λέμε Πύργος της Πίζας

Τηλεφωνικός θάλαμος... όπως λέμε Πύργος της Πίζας

Εικόνες από την οδό 62 Μαρτύρων.